اتاق‌های دو تخته

  • Posted by: admin
  • ۱۳۹۶-۱۰-۲۸

اتاق‌های دو تخته

لیست اتاق‌های دو تخته هتل خانه پارسی به شکل زیر می‌باشد

 

اتاق دو تخته شماره ۱

اندازه اتاق:‌ ۱۴ متر / تراس: دارد

 

اتاق دو تخته شماره ۲

اندازه اتاق: ۱۴ متر / تراس: دارد

 

اتاق دو تخته شماره ۷

اندازه اتاق: ۱۲ متر / تراس:‌ ندارد

 

اتاق دو تخته شماره ۱۰

اندازه اتاق:‌ ۹ متر / تراس: دارد

 

اتاق دو تخته شماره ۱۱

اندازه اتاق:‌ ۸ متر / تراس: دارد