Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home3/maisonpe/public_html/wp-content/plugins/foobox-image-lightbox/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
اتاق های چهار تخته – هتل خانه پارسی

اتاق های چهار تخته

  • Category Archives : اتاق های چهار تخته

اتاق چهار تخته شماره ۴

این اتاق در داخل حیاط هتل قرار دارد و پس از گذر از چند پله به سمت راست می توان وارد آن شد. ارتفاع پله ها ۲۰ سانتی متر است. ظرفیت این اتاق ۴ نفر(یک تخت دبل و دو تخت سینگل) است. این اتاق دارای پنجره ای بزرگ است که نور کافی را به داخل

اتاق چهار تخته شماره ۳

این اتاق در داخل حیاط هتل قرار دارد و پس از گذر ازچند پله به سمت چپ می توان به آن رسید. ارتفاع پله ها ۲۰ سانتی متر است. این اتاق  دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل و دارای پنجره و نور کافی به داخل می باشد. اندازه این اتاق حدودا ۱۸ متر