اتاق های چهار تخته

  • Category Archives : اتاق های چهار تخته
  • Posted by: shine1
  • ۱۳۹۷-۰۶-۳۱

اتاق چهار تخته شماره ۴

این اتاق در داخل حیاط هتل قرار دارد و پس از گذر از چند پله به سمت راست می توان وارد آن شد. ارتفاع پله ها ۲۰ سانتی متر است. ظرفیت این اتاق ۴ نفر(یک تخت دبل و دو تخت سینگل) است. این اتاق دارای پنجره ای بزرگ است که نور کافی را به داخل

  • Posted by: shine1
  • ۱۳۹۷-۰۶-۳۱

اتاق چهار تخته شماره ۳

این اتاق در داخل حیاط هتل قرار دارد و پس از گذر ازچند پله به سمت چپ می توان به آن رسید. ارتفاع پله ها ۲۰ سانتی متر است. این اتاق  دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل و دارای پنجره و نور کافی به داخل می باشد. اندازه این اتاق حدودا ۱۸ متر